<link href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.2/themes/smoothness/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

مشروح مذاکرات صحن

loading...

مصوبات شورا

loading...

گزارش و شرح یکصد و چهل و پنجمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر مشکین دشت مورخ 26/12/97 (یکشنبه)  

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشکین دشت: جلسه شورای شهر رأس ساعت مقرر با حضور کلیه اعضای شورا تشکیل گردید. 

 در این جلسه نامه های وارده از فرمانداری (کمیته انطباق) و لوایح واصله از شهرداری مطرح و بعد از بررسی و ارائه نکته نظرات اعضاء به رای گذاشته شد.

در نهایت لایحه های درخواست شرکت گاز استان البرز مبنی بر صدور مجوز برای حفاری در سطح شهر به مدت یک سال به منظور تسهیل در امر گازرسانی،خرید و نصب چراغ راهنمایی در شش راه خیابان های شهرک بعثت تالار راد، شهید مرادی، شیرازیان، اشرفی اصفهانی، جلال لو و مطهری، متمم وبودجه پیشنهادی سال 98 سازمان حمل و نقل همگانی شهر مشکین دشت تصویب گردید.

loading...