<link href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.2/themes/smoothness/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

مشروح مذاکرات صحن

loading...

مصوبات شورا

loading...

گزارش و شرح یکصد و چهل و ششمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر مشکین دشت مورخ 1398/01/18 (یکشنبه)  

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشکین دشت: جلسه شورای شهر رأس ساعت مقرر با حضور کلیه اعضای شورا تشکیل گردید. 

 در این جلسه نامه های وارده از فرمانداری (کمیته انطباق) و لوایح واصله از شهرداری مطرح و بعد از بررسی و ارائه نکته نظرات اعضاء به رای گذاشته شد.

در نهایت لایحه های اجرای پروژه روشنایی خیابان های شهدای اقتدار، سازمان سنجش، بلوار جلال و و خیابان شهرک بعثت، اختصاص کمک به سیل زدگان جنوب کشور، کمک جهت اعزام گروه جهادی و برپایی موکب شهدای گمنام جهت امداد رسانی به هموطنان عزیز جنوب کشورتصویب گردید.

 

loading...