<link href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.2/themes/smoothness/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

Contact Us!

گزارش وشرح نود و سومین جلسه دوره ششم شورای اسلامی شهر مشکین دشت مورخ 14/10/1401 ( چهارشنبه)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشکین دشت: نود و سومین جلسه شورای شهر ساعت مقرر با حضور اعضای شورای اسلامی دوره ششم تشکیل گردید. 

در این جلسه نامه های وارده از فرمانداری (کمیته انطباق) و شهرداری مشکین دشت  بعد از بررسی و ارائه نظرات اعضاء به رای گذاشته شد.

در نهایت پس از بحث  و بررسی، لایحه تکمیل پروژه خیابان اتحاد، خرید بیس جهت زیر سازی معابر سطح شهر و خیابان جهاد، انعقاد قرارداد با آزمایشگاه مکانیک خاک راه و شهرسازی، اجاره اتاقک پشت نگهبانی پارک زیتون تصویب گردید.

مشروح مذاکرات صحن

loading...

مصوبات شورا

loading...
loading...