<link href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.2/themes/smoothness/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

بازدید میدانی اعضای شورا

روز 13 آبان که در تقویم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است که در سه دوره مختلف رخ داده و به همین دلیل این روز را در تاریخ کشور به عنوان روزی به یادماندنی به ثبت رسانده است.

در روز 13 آبان 1343، مأموران رژیم شاه، حضرت امام خمینی(ره) را در قم دستگیر و به دستور آمریکا، به ترکیه تبعید کردند. در روز 13 آبان 1357، دانش آموزان تهرانی در اعتراض به دخالت های آمریکا در ایران، راه پیمایی کردند، ولی دژخیمان رژیم شاه، به آنان حمله کرد و آنان را به خاک و خون کشید. در روز 13 آبان 1358، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، لانه ی جاسوسی آمریکا را در تهران تسخیر کردند و جاسوسان آمریکایی را به گروگان گرفتند. بدین ترتیب، مبارزه ی ضد آمریکایی مردم ایران، ابعاد جدیدتری پیدا کرد.

حضور اعضای محترم شورای اسلامی در مراسم بزرگداشت و تجلیل از رانندگان ناوگان حمل و نقل شهر مشکین دشت در روز حمل و نقل عمومی

حضور اعضای شورای شهر مشکین دشت در بازارچه صنایع دستی مشکین دشت

حضور اعضای محترم شورای اسلامی در مسابقات تکواندو جام شهدای اقتدار شهر مشکین دشت

حضور اعضای محترم شورای اسلامی در مسابقات جودو و دفاع شخصی شهدای اصناف واقع در باشگاه شهدای مشکین دشت