<link href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.2/themes/smoothness/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

Contact Us!

مهندس داود اسدپناه رئیس و سخنگوی شورای اسلامی شهر: باتوجه به بررسی گزینه های مختلف توسط تک تک اعضا از مدتی قبل و استماع گزارش عملکرد و برنامه های شهردار فعلی در صحن علنی شورا، در نهایت با اتفاق نظر اعضای محترم و با ۷ رای، دکترحسین بغدادی به عنوان شهردار انتخاب و معرفی شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی شورای اسلامی مشکین دشت، بیش از این جناب آقای بغدادی در یک سال و نیم گذشته در شهرداری مشکین دشت با سامان دادن به چارت اداری شهرداری و وصول مطالبات و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت برای پروژه های عمرانی شهر اقدامات قابل تقدیری داشته اند.

اتمام پروژه های نیمه تمام، اصلاح طرح جامع شهری و طرح تفصیلی، ایجاد درآمدهای پایدار، بهبود رویه های جاری و توانمندسازی منابع انسانی و پیاده سازی طرح شفافیت قدم های بعدی هست که مجموعه مدیریت شهری در دستور کار برنامه های خود قرار داده است.

olgoemodiriat00

 

مشروح مذاکرات صحن

loading...

مصوبات شورا

loading...
loading...