<link href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.2/themes/smoothness/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

Contact Us!

شهرداری مشکین دشت در نظر دارد اولویت‌های پروژه‌های مختلف عمرانی، خدماتی و فرهنگی خود را با جلب نظر شهروندان مشکین دشت تنظیم و در بودجه پیشنهادی خود به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری مشکین دشت ، با توجه به سیاست کاری شهرداری مشکین دشت در مورد شفافیت و تحقق شعار "هر شهروند، یک شهردار" بغدادی شهردار مشکین دشت در این خصوص بیان داشت ؛ شهروندان می‌توانند نظرات و پیشنهادهای خود را در زمینه‌های مختلف مدیریت شهری در تدوین برنامه و بودجه سال۱۴۰۱ شهرداری مشکین دشت به شرح ذیل در بخش پذیرش پیشنهادات و انتقادات شهرداری مشکین دشت به آدرس پورتال رسمی www.meshkindasht.ir , و روابط عمومی شهرداری با شماره تماس ۳۶۲۱۵۱۵۳ ثبت کنند.
۱_ عمران شامل: معرفی پروژه های عمرانی با قابلیت اجرا و رفع کمبودها، نیاز واقعی شهروندان در سطح شهر
۲_ شهرسازی و معماری شامل: طرح های شهری، روش های نوین شهرسازی و معماری و بازآفرینی شهری.
۳_ مالی و اقتصادی شامل: کاهش هزینه ها، افزایش درآمد، و ... .
۴_ فرهنگی و هنری و ورزشی و سلامت شامل: کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری و ورزشی و سلامت در مشکین دشت که توسط شهرداری سیاست گذاری و اجرایی می شود.
۵_ حمل و نقل و ترافیک شامل: کلیه طرح ها و قوانین مربوط در حوزه حمل و نقل و ترافیک، اصلاح قوس ها، نصب تابلو، نصب چراغ و ... .
۶_ خدمات شهری شامل: کلیه فعالیت های حوزه خدمات شهری، مدیریت پسماند، و فضای سبز، زیبا سازی و ... .
بدیهی است پیشنهادهای برتر بعد از بررسی لازم انتخاب و به نحو شایسته از آنها تقدیر خواهد شد .

farakhanbodje0

 

مشروح مذاکرات صحن

loading...

مصوبات شورا

loading...
loading...