<link href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.2/themes/smoothness/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه شورای اسلامی   مورخ 97/08/13   یک شنبه

بررسی و تصمیم گیری در مورد دو لایحه: 1- خرید یک دستگاه بیل بکهو جهت امور عمرانی و خدماتی. 2-  لایحه احداث پارکینگ طبقاتی مجاور پارک فدک
جلسه مذکور راس ساعت مقرر با حضور ریاست، تمامی اعضا شورای اسلامی و شهردار محترم تشکیل شد که دو لایحه ذکر شده مورد بررسی و رای گیری قرار گرفت.لایحه نخست در مورد خرید یک دستگاه بیل بکهو برای معاونت خدمات شهری جهت تسریع در امور عمرانی و خدماتی شهرداری مشکین دشت با قیمت پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال بود که مقرر گردید از محل مبالغ ارزش افزوده خریداری گردد.

لایحه بعدی بررسی بیشتر و ابعاد دیگری از احداث پارکینگ طبقاتی و افزایش عرصه پارک فدک مورد بحث قرار گرفت ( در جلسه گذشته موضوع مذکور مطرح گردید) که شهردار محترم؛ جناب آقای مهندس موسوی در توضیح جزئیات پروژه برای تصمیم گیری نهایی اظهار داشتند: طبق بررسی های کارشناسی انجام شده این موقعیت، بهترین محل جهت پارکینگ طبقاتی می باشد که برای اسکان مواقع بحرانی و ضروری نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه ایشان بیان داشت: دو طبقه منفی جهت کاربری پارکینگ به ظرفیت حدود 200 خودرو و یک طبقه منفی برای کاربری های متعدد به منظور درآمد پایدار شهری مورد بهره برداری قرار میگیرد. در سطح همکف نیز سرانه پارک فدک و ورودی پارکینگ با نمای ایرانی و اسلامی انجام می شود که خود باعث بهبود سیمای بصری شهری می شود. این سازه توانایی مقاومت در برابر زلزله را داراست که خود نقش محل اسکان اضطراری و  بحران را نیز ایفا می کند.
در پایان اظهارات شهردار در مورد پیشنهاد پروژه مورد بحث، لایحه به تصویب رسید.
 در حاشیه جلسه که مصادف با روز 13 آبان بود موارد ذیل نیز مطرح گردید:
طرح پارکینگ مختص شهرک بعثت در ایام آتی.
تسریع در امور اداری لوایح و مراحل تکمیل روند کارشناسی پروژه ها.
بعد از اتمام جلسه اعضای شورای اسلامی همراه با شهردار برای حضور در راهپیمایی روز 13 آبان به محل برگزاری مراسم مراجعه نمودند. پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشکین دشت